DRIEHONDERD ACHT EN VEERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

MAANDAG 6 OKTOBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Zaterdag 4 oktober was ik te gast op de Bernhardkazerne te Amersfoort ter gelegenheid van het feit dat 90 jaar geleden de SCHOOL RESERVE OFFICIEREN CAVALERIE (SROC) is opgericht. Ik heb als buitengewoon lid van de VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE met belangstelling kennisgenomen van de inzet van onze legereenheid in Uruzgan middels drie interessante presentaties. Na de voortreffelijk verzorgde rijstmaaltijd trof ik een oude bekende: onze voormalige ambassadeur in Madrid, de heer Schelto baron van Heemstra.

De heer van Heemstra is vermeld in IVO, LEGAL AFFAIRS, DANK, AHEAD ONLY, BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN, GECONSOLIDEERDE BALANS, METATEATRALIDAD, ROYAL LOVE, TOEVAL, OP WEG NAAR SEGOVIA, EL GRAN TEATRO DEL MUNDO, VERTROUWEN, NICO WORDT DE CHAUFFEUR, KERNBEGRIPPEN, A380, MONNIKENWERK, THE GREEN, GREEN GRASS OF HOME, ONDER DE KEIZERSKROON, REGEREN IS VOORUITZIEN, HET WARE VERHAAL, ZICHT OP FC CERVANTES ARNHEM, BEZOEK AAN MÁLAGA, DIPLOMA-UITREIKING EN LEDENVERGADERING KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DÍAS QUE NO NOS VEMOS, WERKGELEGENHEIDSPLAN, PAUL BURRELL, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NIEUWE BANKENCOMBINATIE OP DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007, YO SOY EL FUNDADOR DEL INSTITUTO CERVANTES, en SCHOKKEND BERICHT. Om 15:00 vond er een kranslegging plaats ter nagedachtenis aan onze overleden cavaleristen. Tijdens de hiernavolgende borrel had ik een diepgaand onderhoud met Mr. A.A.H. van der Werf, Managing Partner van VAN DER WERF & PARTNERS BUSINESS DIPLOMACY uit Doorn. Zijn bureau is gespecialiseerd in Financial structuring, Sustainable development ventures, Business development, International business alliances en Public-private partnerships. Dit is exact wat het INSTITUTO CERVANTES BENELUX altijd als CORE BUSINESS voor ogen heeft gehad. Nadat ik hem van mijn ontwikkelingswerk vanaf 1991 in kennis had gesteld heeft hij mij inzake het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS geadviseerd:

NU STARTEN

Met deze gedachte ben ik rond 17:30 vanuit Amersfoort via Utrecht naar Amsterdam gereisd. Tussen Amersfoort en Hilversum was geen treinverkeer mogelijk. In de trein van Utrecht naar Amsterdam werd mij door een vriendelijke jongedame de NRC aangereikt met de laatste ontwikkelingen inzake de nieuw op te richten BANK CERVANTES BENELUX. De statistiek van zaterdag 4 oktober. 313 bezoeken. In de Top 100 van 1265 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 32. ALLES OP EEN RIJ 34. REPORT 6 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - ANGEL OF ANGOLA 40. LADY JANE 44. PURPLE HEART 60. NIEUWE STATISTIEKEN OKTOBER 2006 61. REPORT 35 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - THE ULTIMATE PREPARATIONS 62. THE CABLE TURTLE OF PURPLE TER ATTENTIE VAN DRS. P. OTTENHOFF 86. PUINRUIMEN EN HERSTARTEN 93. DE HARP en 99. LE FIGARO. Nieuw in de Top 13 van 13 zoekopdrachten 1. roelof smink roelof smink 3. advocaat.van frankenhuyzen 9. marjorieke tanamal 12. tijssen-cs TOELICHTING 1. roelof smink was mijn praatpaal in LE FIGARO. Onderstaande foto van hem dateert van 24 september 2003.

Ik had op die dag een bezoek gebracht aan KASTEEL DOORNENBURG als beschreven in ONS ZEVENDE PROJECT. 3. advocaat.van frankenhuyzen Hierbij denk ik aan mevrouw C. van Frankenhuizen. Zij heeft mij haar diensten aangeboden als programma-manager van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE als vermeld in REPARATIEWERKZAAMHEDEN. Zij is ook vermeld in CASAUBON. 9. marjorieke tanamal Mevrouw A.R. Tanamal is vermeld in BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2). Het is mij niet bekend of zij Majorieke heet. 12. tijssen-cs is mijn belastingadviseur in Nijmegen. Hij is vermeld in BELASTINGZAKEN, FISCAL MATTERS, DOSSIERNUMMER: EA/sw/3011378, INTERN COMMUNIQUÉ AAN MIJN BESTUUR, AFSPRAKEN MET INSTITUTEN (1), KREDIET EN BELEGGINGEN, UW KENMERK 0681.87.038, DE DROOM, SAMEN DELEN, DE MOOISTE DAG VAN JE LEVEN, BUILDING THE HOLDING X, RETOUR NIJMEGEN-'s-GRAVENHAGE, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I, REGEREN IS DELEGEREN, MIJN DECLARABELE DAADWERKELIJKE ONTWIKKELINGSKOSTEN, OVERNAME GELREDOME, MITCHEL TROITSKI, OPENSTAANDE POST, DAGBOEK 009 - BIJ MIJN AMBTSJUBILEUM, DAGBOEK 010 EXTRA, EINDE FRANS ONDERZOEK, CEES VAN LEDE, NIEUW MANAGEMENTTEAM OP WERELDNIVEAU, AFSPRAAK ACCOUNTANT, EEN NIEUWE LENTE, EEN VERTROUWD GELUID, NIEUWE START, 850.000 EURO, HART VAN DE ORGANISATIE, DUETGROEP, 1992, en PAUL BURRELL BEWAART GEHEIM FOR THE TIME BEING.

ZONDAG 5 OKTOBER 2008 De statistiek. 300 bezoeken. In de Top 100 van 1389 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 60. CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL en 74. CERVANTESWEB BELGIË JOOST Nieuw in deTop 16 van 16 zoekopdrachten 4. capital language services cardiff Hiervan heb ik nog geen beeld. Maar ik hoop dat zij deel uitmaken van CERVANTES TRANSLATION SERVICES en CERVANTES INTERPRET SERVICES 8. hans wijers wilhelminapark Mijn brieven aan deze voormalige Minister van Economische Zaken treft u aan op BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN. Hij woonde indertijd aan het Wilhelminapark in Utrecht. Dit park is vermeld in LOVE LETTERS IN THE SAND, DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA, HISTORISCHE DAG, THE POWER OF SUNFLOWER, VAN MIERLO, MARBELLA, NUEVO ESPÍRITU en VERDERE ONTWIKKELINGEN. 14. portretstuk van prins willem ii kan ik niet direct plaatsen, maar ik denk hierbij op de eerste plaats aan BROMBEEK.

En vandaag MAANDAG 6 OKTOBER 2008 De statistiek. 266 bezoeken. In de Top 100 van 1625 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 82. HOTEL CERVANTES 96. QUO VADIS en 97. AEPE-CONGRES IN MALAGA Nieuw in de Top 20 van 23 zoekopdrachten 3. eric luzac is vermeld in DERDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, JAARVERGADERING VDSN 2003, VERVOLG INZAKE HANDELSMERK, LICENTIE-OVEREENKOMSTEN, ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING, ERIC LUZAC, HAYDEN MONTGOMERY, MINISTER VERHAGEN BEZOEKT VS, APRIL OPNIEUW MAAND VAN DE WAARHEID, EMILY BREMERS, ADRESWIJZIGING POSTGIRO EN ERVARINGEN MET AMWAY, VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF en AMBASSADEURSSCHAP.

7. cervantes amsterdam dient thans een activiteit te zijn van INSTITUTO CERVANTES BENELUX LTD. 11. elisabeth prieto pla heeft betrekking op CERVANTES INMOBILIARIA en 20. princess diana charles burrell valentine's day cards zie ik wel op mij afkomen. De START VAN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE IN TORREMOLINOS moet nu wel mogelijk zijn, maar het is THANS wel zaak dat MINISTER WOUTER BOS de naam bekend maakt van DE NIEUWE BANKENCOMBINATIE. Ik zag vanavond KEES STORM van AEGON in NOVA. Om de financiële crisis te bezweren denkt hij aan een soort TI TA TOVENAAR. Wat dacht u van THE WIZARD OF OZ?

7 OKTOBER 2008 HET WOORD IS THANS AAN HANS WIJERS EN WOUTER BOS