DRIEHONDERD NEGEN EN DERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Tijdens de toespraak van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN afgelopen PRINSJESDAG werd ik gebeld door Hanny Philipse van het MBA Contactcenter Management inzake hun collegedag op donderdag 25 september aanstaande in Hotel 't KERCKEBOSCH in ZEIST. Ik heb met buitengewoon veel genoegen deze uitnodiging geaccepteerd in verband met de belangrijke gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden in de tijd dat ik in ZEIST - vanaf 1981 tot 4 maart 1991 - actief ben geweest in de volwasseneneducatie. 't KERCKEBOSCH is vermeld in OP REIS, VOORTGANGSRAPPORTAGE, NIET HET WERK IS HET PROBLEEM, HET PROBLEEM IS GELD en VEERTIEN JAAR VERDER. Ik hoop dus dat wij vanaf 25 september aanstaande wederom in gezamenlijkheid onze schouders kunnen zetten onder ONS NIEUWE BEDRIJF. Mijn maaltijd van vandaag bestaat uit GEROOKTE ZALM en van de toneelvereniging ERNST EN LUIM ontving ik een uitnodiging voor het blijspel OUDE LIEFDE ROEST (NIET).

23 SEPTEMBER 2008 FELDERHOF