DRIEHONDERD VIJF EN DERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2008

WAARDE COLLEGAE

Vandaag vieren zowel de heer JAN WILZING als mijn collega LIESBETH HALBERTSMA (ofwel HEINRICHS) hun verjaardag. Langs deze weg laat ik hen hiermee VAN HARTE mijn gelukwensen toekomen. In 1996 heb ik hun verjaardag op een ludieke wijze gevierd. Van de datum 13 SEPTEMBER 1996 dateren de volgende documenten: UW KENMERK 0681.87.038, SUPPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES en AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik ben benieuwd of ONZE BEWINDSLIEDEN thans aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan jegens de RECHTSPERSONEN WAARAAN IK MIJN NAAM HEB VERBONDEN. De heer Wilzing is vermeld in BEËINDIGING OPERATIE SPIDER, MEDISCH GEHEIM, EVALUATIEVERSLAG GASTVRIJHEID RADBOUD, FAX 30-10-1995, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DECLARATIE, BEZOEK KONING JUAN CARLOS (5), UW VERKLARING AAN DRS BREUKER, BERICHTGEVING AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN D.D. 21 SEPTEMBER 1997, REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER, DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA, STERRENSLAG, CHAPEAU, DESERT FOX, VORSTELIJKE ZAKEN, ONTBIJTMUZIEK, MET STILLE TROM, PLUS ULTRA, LIEVELINGS WIJN, FAVORIETE JURK, VIERDAAGSE, EXCUSES, DULCINEA, DE REIS VAN DE FENIX, ROOS, GLAASJE WATER, DE KROONPRINS CONNECTIE, TODOS LOS SANTOS, TERUG VAN BIJNA WEGGEWEEST, WERKVUUR, WISSELENDE CONTACTEN, CONVERGENTIE, GRADUATION DAY, VLIEG ER EENS UIT, AHEAD ONLY, ALLES OP ZIJN PLAATS, VERTROUWEN, OPMAAT NAAR MORGEN, STICHTING CERVANTES BENELUX, I HAVE A DREAM, MIJN DECLARABELE DAADWERKELIJKE ONTWIKKELINGSKOSTEN, MI DI AND I, ORGANISATIE-ONTWIKKELING, REMINDER TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL VAN SLIEDRECHT, RECHTSZAAK PAUL BURRELL, WERKEN AAN PAARS III, CERVANTESONLINE, HEATHER, REDDINGSOPERATIE, NIEUW MANAGEMENTTEAM OP WERELDNIVEAU, THE YOUNG TCHAIKOVSKY, VORDERING OP VITESSE, EEN LION UIT MAARN, COLLEGA VAN IRENE VAN LIPPE BIESTERFELD, REISVERSLAG, MABEL, STEVEN VAN MANEN, SEE YOU IN COURT, NIEUWE RECHTSZAAK, FRISO BOPPE, BRUG NAAR DE TOEKOMST, DILEMMA 012, BEURSINTRODUCTIE, WARSTEINER, WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS, INAUGURATIE, DE LAATSTE BRIEF UIT NEDERLAND VOOR MIJN VERTREK NAAR SPANJE, DON JOHN, DE VERBORGEN AGENDA, BIJ JOUW VIJFTIGSTE VERJAARDAG, ERNST HIRSCH BALLIN EN PIETER WINSEMIUS en DE TESTAMENTSKWESTIE.

16 SEPTEMBER 2008 TERUG IN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF EN PRINSJESDAG 2008