TWEEHONDERD VIER EN ZESTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2008

Vandaag komt voor het eerst na 28 NOVEMBER 2007 de heer ALEX OOSTVOGEL weer terug in de statistiek. 748 bezoekers. In de Top 100 van 3922 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 88. INSPIRINE en 100. OSS WEST THUIS BEST. Top 20 van 495 zoekopdrachten 1. alimentatie telefoon 2. peter-vincent schuld 3. lady sarah mccorquodale 4. creditnota 5. thomas triebels 7. bankafschriftf 8. koninklijke vereniging van leden der nederlandse ridderorden 9. nina naisberg 10. peter vincent schuld 11. stamboom tekening 12. alex oostvogel 13. boshouwers 14. diana de gales 15. diana frances spencer 16. free internetgolf games 17. hasnath khan 18. johan walter 19. karel van heyden 20. liesbeth halbertsma john

TOELICHTING 12. alex oostvogel is vermeld in NIEUWE ADEL, AGENDAPUNTEN VOOR HET MAANDAGOCHTENDOVERLEG, FINNBAR A. SHARKEY, PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN IN NEDERLAND, HELENE VAN DEN BROEK EN INTERACADEMY HULSCHER, DE JOHN WRIGHT BAND EN HET LUZAC COLLEGE, DIT MOI OUI ENGAGEMENT RING, NUEVO ÉXITO PARA LOS IMPERIALES DE NIMEGA, BERT VERDUIJN, CARTA DE RECOMENDACIÓN, TOT ZIENS IN NEDERLAND, ONTWIKKELING BANK CERVANTES, THE BLACK BOX, DE GROTE DAG, VOORBEREIDING OP MIJN TERUGKEER NAAR ALTHORP, ACHT EN TACHTIG, ONDERZOEK NAAR DE ONTVOERING VAN DIANA NADERT VOLTOOIING en JOOP DRECHSEL. 14. diana de gales is de Spaanse naam voor PRINSES DIANA. In al mijn Spaanstalige documenten is zij vermeld als DIANA DE GALES.

16 FEBRUARI 2008 BIJEENKOMSTEN VOOR HISPANISTEN IN UTRECHT EN MADRID