TWEEHONDERD EERSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

WOENSDAG 17 OKTOBER 2007

Ik vernam van het NOS-journaal dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS (BAVA) van de NIEUWE BANKENCOMBINATIE zal worden gehouden op DONDERDAG 1 NOVEMBER 2007. KONING JUAN CARLOS en KROONPRINS FELIPE waren vandaag ook weer in beeld op de TELEVISIÓN ESPAÑOLA. Vanuit dit perspectief kijken wij naar de statistiek van vandaag. 506 bezoeken. De Top 10 van 2337 eerste pagina's 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 4. JAN SNELLENBURG 5. NOTICES HISTORIQUES ET GÉNÉALOGIQUES SUR LES NOBLES ET ANCIENNES MAISONS VAN DER HEYDEN, DITE DE LA BRUYÈRE 6. HOOFDLIJNEN 7. IN KONINKLIJKE DIENST 8. MARKETING: AFNEMERSANALYSE 10. BETALINGEN EN CREDITNOTA In de Top 100 van 5015 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 3. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 5. CERVANTESONLINE 6. OVER THE BORDER 10. FC CERVANTES VITESSE 14. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 26. GEBED ZONDER VAN DEN ENDE 28. KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ CERVANTES 31. CERVANTES EMPLEO 34. DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA 47. 28 SEPTEMBER 2002 51. BANK CERVANTES BENELUX 84. WEEKEND 86. CERVANTESONLINE.BIZ NIEUWSBRIEF 001 EN 002 89. DE PAARSE VLINDER EN HET BLAUWE LICHT 95. CERVANTESONLINE INFO THE CABLE TURTLE OF PURPLE SPIJKERS MET KOPPEN en 98. ING PRIVATE BANKING. De Top 20 van 475 zoekopdrachten 1. princesa diana 2. petra koek 3. diana spencer 4. cheque bbva 5. creditnota 6. lady in blue and purple 7. bankafschrift 8. diana de gales 9. horoscoop van vandaag 10. jos van kerkhof studytravel 11. bureau gevers diegem 12. lambert van bodegom 13. manuel munoz ruiz artist 14. afnemersanalyse 15. auto ongeluk diana 16. cheque 17. diana de inglaterra 18. emily bremers van der wijck 19. envel- 20. envelope TOELICHTING: 12. lambert van bodegom is vermeld in WEDEROPSTANDING, NICOLA FORMBY, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, DIK EN DUN, DE REIS VAN DE FENIX, KWARTETTEN, CASAUBON, HET GELIJK VAN DE ASTROLOOG, AUTOWEG, SPIJKERS MET KOPPEN, IN DE LIFT, MORADO, QUESTION 28 - DE PROEF OP DE SOM, NAAR NOORDWIJK TERUG, SANGRÍA DEL HEREJE, CERVANTESONLINE TER ATTENTIE VAN P.W. KARIS, NUN KOMM DER HEIDEN HEILAND, HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IN BRUMMEN, PRETTIGE PAASDAGEN, LAMBERT VAN BODEGOM, PAUL SCHALING, HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN, DERDE DOCHTER VOOR MÁXIMA EN WILLEM-ALEXANDER, DE HAAN IN HET KIPPENHOK, ARIANE (2), DUIZEND KEER DIANA SPENCER, DE WEG NAAR GERECHTIGHEID, HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, VOORBEREIDING OP DE AUDIËNTIE AAN HET SPAANSE HOF, AMBASSADEUR VAN HEEMSTRA, DE HEYDEN OF WAARZEGGER, HET TREFPUNT, EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION, BIJ HET OVERLIJDEN VAN BORIS JELTSIN, TIEN JAAR NA MIJN ROYAL MISSION IN STRATFORD-UPON-AVON, KONINGINNENDAG AAN DE COSTA DEL SOL en OPNIEUW TREVOR REES JONES. 19. envel- Hierbij denk ik aan het woord enveloppe. Dit woord komt in 184 documenten voor. Maar de belangrijkste enveloppe is nog het exemplaar met het opschrift

ON HER MAJESTY'S SERVICE

In dit verband memoreer mijn brief van 7 AUGUSTUS 1991.

Inzake de verwarring over een oude schuld denk ik aan mijn voormalige zakenpartner BOOGAARD als vermeld in BRIEF AAN VOORMALIGE PARTNER, EERHERSTEL, BRIEF VAN 2 MAART 1994, PSYCHOSOMATISCHE TOESTAND, 21 MAART 1987, VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN 9 AUGUSTUS 1989 en BRIEFJE VAN 2 MAART JONGSTLEDEN. Ik heb de onrechtmatige beslaglegging op mijn privébezittingen op 28 JANUARI 1988, de 42ste verjaardag van mijn toenmalige echtgenote, als een MISDRIJF beschouwd jegens mijn gezin. Ik heb het altijd betreurd dat ik mijn voormalige bedrijf met een schuld van 150.000 gulden heb moeten achterlaten en - hoewel ik daarvoor niet persoonlijk verantwoordelijk was - mij niet de gelegenheid is geboden om dat probleem op een correcte wijze tot een oplossing te brengen. Gedane zaken nemen echter geen keer. Ik ben echter bereid binnen de holdingstructuur wederom tot samenwerking over te gaan, maar deze keer op basis van de door mij gestelde voorwaarden: GEEN SAMENWERKING MET DE GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT. In dat verband denk ik wel aan een oude schuld van de overheid, die reeds dateert van 23 JUNI 1995. In dit verband was het thema MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN afgelopen zaterdag uitstekend gekozen.

18 OKTOBER 2007 TROTS VAN NEDERLAND