HONDERD EEN EN DERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

MAANDAG 9 APRIL 2007

TWEEDE PAASDAG

WAARDE COLLEGAE

In 1979 had uitgeverij KLUWER in DEVENTER belangstelling om onze taleninstituten NIOW, INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES en FRANS-SPAANS INSTITUUT over te nemen. Wij waren juist met het FSI gestart met 750 cursisten en ik was daarom nog niet zo snel aan verandering toe voor een nieuwe functie als een directeur bij KLUWER aangezien ik aan het begin stond van de opbouw van het bedrijf. Ik heb toen met mijn collega's van de hierboven vermelde instituten - die een PRIORITEITSAANDEEL bezaten in mijn bedrijf - een gesprek gevoerd in het BILDERBERGHOTEL in OOSTERBEEK.

Ik was vooral gecharmeerd door de professionele aanpak van KLUWER. Vooral hun jaarverslag zag er uitstekend verzorgd uit. In 1981 is mijn bedrijf in de NIOW-groep opgegaan. Veel invloed heb ik daarop niet kunnen uitoefenenen, maar ik denk nog steeds terug aan die bespreking in het BILDERBERGHOTEL. Vooral nadat ik bij de Baak tijdens mijn dagelijkse autoritten van MAARN naar HOOFDDORP en terug gebruik maakte van cassettebandjes van KLUWER met de naam MANAGEMENT SELECTUUR. Ik heb nog steeds goede hoop dat die oorspronkelijke gedachte van 1979 - die u ook terugvindt in mijn BEDRIJFSPLAN - uiteindelijk wordt gerealiseerd. Ik denk ook dat die grondgedachte mij bindt aan LIESBETH HALBERTSMA. Vanuit die optiek kijk ik vandaag naar de statistiek. 487 bezoeken. De Top 9 van 2749 eerste pagina's luidt 1. / 2. De aan het hoofd van deze pagina vertoonde foto van mij en mijn overleden Britse partner bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. 3. BRANDING 4. ROYALCERVANTES AIRLINES 5. ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER J.W. VAN AALST 6. UW BRIEF D.D. 29-08-2003 AAN FOTOJOURNALIST PETER-VINCENT SCHULD 7. CERVANTES EMPLEO 8. HOOFDLIJNEN 9. PRIORITEITSAANDELEN In de Top 100 van 1560 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 12. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN: SEGOVIA EN SALAMANCA 20. SPOORZOEKEN 22. SPAANSE PARELS 23. BILDERBERGGROEP 34. VOSSENJACHT 38. VAN DER HEYDEN VAN BAAK 39. VALENTIJN 43. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 51. HOTELS CERVANTES 52. DE WARE JACOBA 54. TOLEDO TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DOÑA ELIZABETH HALBERTSMA 57. ENGELS WEEKEND 61. WEEKLY REPORT 28 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - PROPOSED ENGAGEMENT DAY 70. WEEKLY REPORT 32 TO MY ROYAL HIGHNESS LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES - PROPOSAL TO MR MOHAMED AL FAYED TO PARTICIPATE IN OUR COMPANY 71. NATIONALE ONDERWIJS TENTOONSTELLING 73. CERVANTESONLINE BELGIË HOOFDLIJNEN 89. SLUITSTUK II 95. BROMBEEK 98. FOUR YEARS LATER en 100. CONVERGENTIE. De Top 20 van 242 zoekopdrachten 1. peter vincent schuld 2. inspirine 3. jacques van der ent 4. libreria cervantes 5. princesa diana 6. %22princesa diana%22 7. adreswijziging postgiro 8. amway 9. CEES AHSMANN 10. correspondentie wilhelmina van pruisen 11. hakkelaar 12. hein van hoeckel spanje 13. john charles spencer 14. lambert h. van bodegom 15. patrick stokx 16. paul schaling 17. peter-vincent schuld 18. toon rabou 19. althorp 20. amway ambassador Toelichting: 16. paul schaling is vermeld in FC CERVANTES VITESSE, VITESSE EN DE WERELDBANK, FC CERVANTES ARNHEM (2), FC CERVANTES DOSSIER VITESSE, NIEUWE BAAN en JAN SNELLENBURG.

10 APRIL 2007 HET SUIDERAS IN VIERAKKER EN WILHELMINA VAN PRUISEN