HONDERD EN ZEVENDE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

VRIJDAG 16 MAART 2007

WAARDE COLLEGAE

Gisteren ben ik met de HV6116 naar Nederland teruggekeerd. Ik had stoel 24C. Mooi achterin. Daar had ik een aangenaam onderhoud met mijn medepassagier van Finse origine op 24A uit Bilthoven. Bij terugkeer op mijn Nederlandse logeeradres ontving ik een brief uit WOERDEN d.d. 9 MAART 2007 van mevrouw Anja Lingeman van 't Goude Hooft in 's-Gravenhage met het verzoek haar brief van 29 SEPTEMBER 2005 van mijn verslag van de ALUMNIDAG 2005 te verwijderen. Hoewel ik wilde attenderen op de zeer correcte handelwijze heb ik thans aan dit verzoek voldaan en dank mevrouw Lingeman nogmaals voor de uitstekende service. Ik hecht immers aan klantvriendelijkheid. De statistiek van woensdag. 963 bezoeken. In de Top 100 van 3446 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 63. HET KONIJN 69. JOOST 90. DYNASTY 94. GEAGENDEERDE UITNODIGING en 99. MAXIMILIAAN. Top 20 van 320 zoekopdrachten 1. diana spencer 2. princesa diana 3. elka stegeman 4. lady sarah mac corquodale 5. jonikal 6. peter-vincent schuld 7. tjeb maris 8. adriaan blankenstein 9. afnemersanalyse 10. creditnota 11. interacademie hulscher 12. john l. van der heyden 13. john wright band 14. lady d.f. spencer 15. lady%20sarah%20mccorquodale 16. landgoed althorp engeland zoeken 17. samenwerkingsvoorstel 19. 30 princess diana wales 20. alcala de henares SAMENWERKINGSVOORSTEL is het laatst vermeld in GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN aan onze nieuwe MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Bovendien in SAMENWERKINGSVOORSTEL AAN TOPSTART NEDERLAND, SAMENWERKINGSVOORSTEL SPANJE AAN PROFESSOR J.G. KNOL, BUREAU GEVERS AAN KNIJFF MERKENADVISEURS, LEGALE RECHTEN, SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN MR. H.A.F.M.O. VAN MIERLO, BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BESLUITVORMING, SCHOLING SPAANSTALIGE ALLOCHTONEN, REACTIE OP NIEUWE PROFIIELEN, PRINS FILIP, CORRESPONDENTIE MET PROF.DR. J.G. KNOL, SINTERKLAASCADEAU, BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER, 18 APRIL 1997 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM BELGIË, ONS WERELDELFTAL, ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN STUDY TRAVEL, GELUKWENSEN AAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, MAILING TER ATTENTIE VAN DE HEER PAUL JANSMA VAN INTERTAAL IN AMSTERDAM, CERVANTES HOLDING NAAR DE BEURS?, NIEUWE STOFZUIGER, EL COCHINILLO FEROZ, FINISHING TOUCH, INSTITUTO CERVANTES BENELUX EN VERENIGD KONINKRIJK, BELEIDSPLAN VAN BUITENLANDSE ZAKEN, ROUWVERWERKING, VRIENDSCHAP, SINT NICOLAAS, VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND, EMPLOYABILITY, HART VAN NEDERLAND, PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN HET CDA, CITY OF GLASS, BUILDING THE HOLDING IX, PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN D66, PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, PAARS III TER ATTENTIE VAN DE FRACTIEVOORZITTER VAN DE VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE, FORMATIEBESPREKINGEN IN FRIESLAND, SELFFULFILLING PROPHECY, CERVANTES ENTERPRISES, THE DRAGON VISION WIZARD, DE GLAZEN BOL, ZUINIGHEID MET VLIJT, DESERT FOX, GROETEN UIT DE KEIZER KAREL STAD, UIT ARNHEM TERUG, WIJ JOHANNES, MACHTSVERHEFFEN, NIEUWSBRIEF 006, WIJ HEEREN VAN HEYENDAEL, BERICHT AAN DE DIRECTIE 002, BERICHT AAN DE DIRECTIE 005, VOSSENJACHT en SPAANS OP SCHOOL Het was gisteren weer een hele gewaarwording om bij de landing aan onze linkerzijde NOORDWIJK te zien liggen. Ik beschouw dit nog steeds als de BAAKERMAT van ONS BEDRIJF. Daarom ga ik nu weer over op de statistiek van vandaag. 1467 bezoeken. Maandgemiddelde 927. Jaartotaal 290.689. In de Top 100 van 3892 verwijzende pagina's speciale belangstelling voor 32. JOHN VAN DER HEYDEN MEGAMAN VAN DIT SOORT INTERPRETATIES INZAKE HET ZOGENAAMDE 'FOTOFUCKEN' EN INSINUATIES BEN IK ABSOLUUT NIET GEDIEND EN DIENEN OGENBLIKKELIJK IN DE KIEM TE WORDEN GESMOORD. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID: DE IN DIT BERICHT VERMELDE PLAATJES ZIJN NIET VAN MIJ PERSOONLIJK AFKOMSTIG, MAAR DOOR DE DIRECT BETROKKENEN AAN MIJ TER BESCHIKKING GESTELD OM DE WAARHEID TE ONTHULLEN. INGEVAL DE GEPLANDE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ INMIDDELS VAN DE GROND IS GEKOMEN BEN IK DE DIRECT BETROKKENEN DAAR EVENEENS ZEER ERKENTELIJK VOOR. NOCHTANS MIJN DANK AAN DE REDACTIE VAN RETECOOL.COM VOOR DE AANDACHT DIE ZIJ AAN MIJN PROJECT HEBBEN BESTEED. HET VOORTZETTEN VAN HET WERK VAN MIJN OVERLEDEN BRITSE PARTNER BESCHOUW IK ALS EEN EREZAAK. DE ONTWIKKELING VAN ROYAL CERVANTES AIRLINES BESCHOUW IK ALS EEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KONINGSHUIZEN VAN NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG, SPANJE EN HET VERENIGD KONINKRIJK. 54. CERVANTESONLINE DECLARATIE en 60. INSTITUTO CERVANTES BENELUX ¿DE KIP OF HET EI?Top 20 van 339 zoekopdrachten 1. diana spencer 2. princesa diana 3. elka stegeman 4. lady sarah mac corquodale 5. jonikal 6. peter-vincent schuld 7. tjeb maris 8. adriaan blankenstein 9. afnemersanalyse 10. anja lingeman 11. creditnota 12. interacademie hulscher 13. john l. van der heyden 14. john wright band 15. lady d.f. spencer 16. lady%20sarah%20mccorquodale 17. landgoed althorp engeland zoeken 18. rob driessen spaans 19. samenwerkingsvoorstel 20. suideras ROB DRIESSEN treffen we aan in CERVANTES STUDIECENTRA. Ik heb de heer Driessen als een gewaardeerd collega leren kennen in de tijd dat ik nog verantwoordelijk was voor NIOW-TALEN tijdens de landelijke jaarvergadering van de VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN in HOTEL KRASNAPOLSKY in AMSTERDAM. Hij is vooral bekend geworden door zijn TALENDORP in AMSTELVEEN. ANJA LINGEMAN is hierboven reeds vermeld en over HET SUIDERAS in VIERAKKER heb ik een correspondentie gevoerd met de - ingeval zijn persoonlijke situatie zich tot op heden niet heeft gewijzigd - aldaar woonachtige JONKHEER CAREL VAN NISPEN TO SEVENAAR middels de volgende brieven: 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS, REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 4 FEBRUARI 1995, KRUISTOCHT, DISSERTATIE, MIJN BRIEF VAN 27 MAART 1995, UW BRIEF VAN 25 MEI 1995 en CORRECTIE OPRICHTINGSDATUM STICHTING CERVANTES BENELUX. Het lijkt mij daarom een goede zaak dat de auteur van JOHN VAN DER HEYDEN MEGAMAN zijn of haar identiteit bekend maakt en eerst MIJN BOEK tot in detail bestudeert alvorens nog een keer het soort berichtgeving als het onderhavige via het internet te verspreiden.

17 MAART 2007 PRINSES MARGARITA EN JAAP LEEUWENBURG