ZES EN TACHTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

MAANDAG 29 JANUARI 2007

 

WAARDE COLLEGAE

In DE VRIENDEN VAN VAN AMSTEL zag ik gisteren GUUS MEEUWIS weer eens op de televisie tijdens een optreden voor een grote mensenmenigte. Hij is met name bekend door zijn optreden in de FLORIN AND FIRKIN in Utrecht op 18 OKTOBER 1998. In het perspectief van ons commitment op die dag kijk ik naar de statistiek. 1101 bezoeken. Gemiddeld 958. Jaartotaal 277.357. In de Top 100 van 4280 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 8. CERVANTESONLINE 13. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 18. CERVANTESONLINE INFO FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 19. SPOORZOEKEN 26. LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 36. CERVANTESONLINE NEDERLAND OVER THE BORDER 42. HET JUISTE SPOOR 45. VALENTIJN 66. CERVANTESWEB BELGIË SPAANSE PARELS 68. AZ 002 LR 72. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN 80. DE PAUWENTROON 84. CERVANTESONLINE NEDERLAND HET DAGBOEK VAN 2002 92. ALLES OP ZIJN PLAATS en 96. VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND Nieuw in de Top 20 van 481 zoekopdrachten op 8. anneke nijenhuis 20. prioriteitsaandelen 14.06 Vanmorgen ben ik per trein naar Utrecht gegaan teneinde mijn postbus te ledigen. De belangrijkste post is afkomstig van THE PRINCE OF WALES AND THE DUCHESS OF CORNWALL uit BUCKINGHAM PALACE, gericht aan Mr John van der Heyden, Instituto Cervantes NBLEW van 4 JANUARI en verzonden op 7 JANUARI 2007. Voorts het verenigingsblad FOCO van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND gericht aan Instituto Cervantes Benelux. Het bestuur van de vereniging bestaat thans uit PATRICK GOMMERS, voorzitter, ANGÉLICA AGÍSS, penningmeester, MERTINA MEIJER, secretaris en redacteur, MARJO EURLINGS, bestuurslid, MARÍA JOSÉ STEENBEEK-SÁNCHEZ, FREDERIQUE BAUER en PAULA COSTAS ALONSO, webmaster en eindredacteur. MARJO EURLINGS heeft dus besloten haar voorzittersfunctie aan PATRICK GOMMERS over te dragen. In het voorwoord doen MERTINA MEIJER en PAULA COSTAS ALONSO een hartstochtelijk beroep op de leden om een nieuwe redactie voor het blad te leveren. Ik ondersteun deze oproep van ganser harte. De belangen voor ons als collegadocenten Spaans zijn groot. Maar ik veroorloof mij wel enige kritische kanttekeningen te plaatsen. Toen ik mij in oktober 1994 als eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX als nieuw bestuurslid en redactielid van de indertijd genoemde VERENIGING SPAANS OP SCHOOL heb aangemeld, was de vereniging op sterven na dood. Met een klein groepje hebben wij deze activiteit weer nieuw leven ingeblazen. Ik heb toen verschillende voorstellen gedaan. Te beginnen bij een enquête onder de leden. Die enquête is klaarblijkelijk uitgevoerd nadat ik het bestuur in het voorjaar van 1995 heb verlaten teneinde mij te kunnen wijden aan de totstandkoming van een compleet WERKGELEGENHEIDSPLAN voor hispanisten binnen het kader van het ONDERNEMINGSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Ik moedig hiermee alle onderwijsgevenden vanaf UNIVERSITAIR ONDERWIJS tot BASISONDERWIJS aan ­ vooral ook op bestuurlijk niveau ­ hun schouders onder deze vereniging te zetten op basis van de door mij in 1995 gedane aanbevelingen. Er is nadien ook veel goed werk door onze collega's verricht, zoals de totstandkoming van de gids SPAANS IN NEDERLAND ­ zonder enige ondersteuning van DE NEDERLANDSE REGERING ­ en de website die door PAULA COSTAS ALONSO is ontwikkeld en een actueel beeld geeft van de huidige positie van het SPAANS in het Nederlandse onderwijs. Vanaf mijn vertrek uit het bestuur van de VERENIGING SPAANS OP SCHOOL heb ik het bestuur tal van brieven met nieuwe aanbevelingen doen toekomen, zoals BESTUURSVERGADERING VAN 12 MEI 1995, UW BRIEF D.D. 12 APRIL 1996, NOTULEN BESTUURSVERGADERING, JOUW BRIEF, TER ATTENTIE VAN HELMA DAM, STRATEGISCH PERSPECTIEF, BESLUITVORMINGSPROCESSEN, SPANJEPROJECT, CERVANTESPLAN, VERHUIZING, GRAN HERMANO, JAARVERGADERING VDSN 2004, THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH, H&H, PLUS ULTRA, EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO en HELICOPTERVIEW. Op 31 maart wordt er in het LUZAC COLLEGE in Hilversum een studiedag georganiseerd. Het is mij nog niet bekend of ik hierbij aanwezig kan zijn, maar elke ontmoeting tussen vakbroeders moedig ik van ganser harte aan. Een FINANCIEEL PARTNERSCHAP lijkt mij van groot belang. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan een partnerschap met HALBERTSMA MANAGEMENT CONSULTANCY zoals in mijn verslag van de ALUMNIDAG 2005 van de RADBOUD UNIVERSITEIT is beschreven. Bij het uitstippelen van mijn toekomst vormt het PERSBERICHT IN HET PAROOL VAN 27 MEI 2006 het vertrekpunt.

Daarbij is de STICHTING CERVANTES BENELUX dringend toe aan UITBREIDING VAN HAAR BESTUUR teneinde rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan een of meer bestuursleden uit de universitaire wereld. Ik zal dit als agendapunt opnemen voor mijn gesprek op 2 april met de RECTOR MAGNIFICUS VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT. Mijn enige commitments dit jaar in Spanje betreffen op dit moment het 42ste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in SANTANDER van 23 tot en met 28 juli en het tweede congres van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL van 26 tot en met 29 september in GRANADA. Tenslotte is mijn toekomstbeeld beschreven in mijn brief DE ENGELENBURG EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX aan JOHAN AGRICOLA.

30 JANUARI 2007 VIJF KROONPRINSEN