VIJF EN EN ZEVENTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 16 JANUARI 2007

 

WAARDE COLLEGAE

Gisteravond heb ik op uitnodiging van 21:30 tot 24:00 een bezoek gebracht aan LE FIGARO ter gelegenheid van het AFSCHEID VAN ROELOF SMINK. Het was er gezellig. Het etablissement wordt vooral gekenmerkt door haar EXCELLENT ATMOSPHERE. Daarbij ontving ik een uitnodiging voor een bezoek aan het nieuwe WELLNESS CENTRE RYOKAN DE BRONSBERGEN TE ZUTPHEN. De statistiek. 841 bezoeken. Gemiddeld 1134. Jaartotaal 267.721. In de Top 100 van 3340 verwijzende pagina's vandaag speciale belangstelling voor 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 19. LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 26. NIEUWE ADEL 27. WELLECOM IN ELLECOM 38. BETALINGEN EN CREDITNOTA 45. BAAK-KRING/CERVANTESKRING 52. MY DEAR ROYAL HIGHNESS 53. HOOFDLIJNEN 61. HET KOMPAS VAN FRIGILIANA 63. 26 OKTOBER-BORREL 66. WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR 84. THE WORK CONTINUES 93. ¿ADÓNDE VAMOS? 97. TOQUE TOQUE 99. CÁCERES en 100. JOOST Vanmiddag heb ik naar aanleiding van de brief van 10 NOVEMBER 2006 aan mijn identificatieplicht voldaan voor de ING bank. Nu het RAPPORT VAN LORD STEVENS onomstotelijk heeft aangetoond en vastgesteld dat chauffeur HENRI PAUL - waarvoor de heer MOHAMED AL FAYED de volledige verantwoordelijkheid droeg - de oorzaak is van het dodelijk ongeval van MIJN BRITSE PARTNER, PAUL BURRELL heeft verklaard dat alle uitlatingen van de heer MOHAMED AL FAYED terzake op pure fantasie berusten en de redactie van HET PAROOL mijn positie terzake heeft bevestigd kan - mede op grond van het faxbericht van de heer R.M.H. FRANSSEN van de ING Bank d.d. 12 MEI 1997 tot activering van rekeningnummer 66834465 van de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES bij KENSINGTON ROYAL GARDEN BRANCH NATIONAL WESTMINSTER worden overgegaan alsmede de invordering van de GELEDEN SCHADE zijnde een bedrag ter grootte van HET VOLLEDIGE VERMOGEN VAN DE PRINSES VAN WALES op het moment van overlijden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 AUGUSTUS 1997 tot op heden. Het volledige OPERATION PAGET INQUIRY REPORT INTO THE ALLEGATION OF CONSPIRACY AND MURDER van LORD STEVENS kan worden gedownload door HIER te klikken. Aanvullende informatie inzake de rechtmatigheid van MIJN VORDERING kan wellicht worden verstrekt door de hierboven vermelde heer R.M.H. FRANSEN. Hij is vermeld in BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, VERTROUWELIJK SCHRIJVEN D.D. 12 MEI 1996, REKENING 651817831, BESTUURSVERANTWOORDELIJKHEDEN, KREDIET EN BELEGGINGEN, VALSE START, CORRECTIE, AANDELENTRANSACTIE, FINANCIERING, WEEKLY REPORT 18 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - WHY NOT JOHN?, WEEKLY REPORT 19 - PROPOSED MARRIAGE TO LADY DIANA FRANCES SPENCER, WEEKLY REPORT 20 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER....., LOVE LETTERS IN THE SAND, BONUM EST CONFITERI, VIJF MARGRIETEN, GEVEN EN NEMEN, NACHT VAN NIJMEGEN, VAN INTERN NAAR EXTERN GEHEUGEN, NIEUWSBRIEF 004 EN 005, NIEUWSBRIEF 005, UITGEVER BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES, VERTROUWEN, FOREVER YOURS, HAAGS JURISTEN COLLEGE, BROCHURE "VERMOGENSBESCHERMING, BELASTINGONTWIJKING EN ESTATE PLANNING VOOR ONDERNEMERS" en WAARDEBEPALING HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BENELUX.

17 JANUARI 2007 LEVE DE KONINGIN