ZES EN VIJFTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

MAANDAG 25 DECEMBER 2006

EERSTE KERSTDAG

 

WAARDE COLLEGAE

Vandaag sluit ik aan bij de KERSTTOESPRAAK van HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX. Gezien het copyright van de Rijksvoorlichtingsdienst is het mij niet toegestaan om deze toespraak over te nemen. Ik ben het echter wederom volledig eens met ONS STAATSHOOFD inzake hetgeen ZIJ over de vrijheid van meningsuiting en haar begrenzingen naar voren heeft gebracht. Op deze EERSTE KERSTDAG hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGELAND EN WALES. Het bezoekersaantal van deze website gedurende de afgelopen twaalf maanden heeft vandaag de tot op heden nog niet bereikte hoeveelheid van

250.000 BEZOEKERS

bereikt. Een

KWART MILJOEN

derhalve. Ik dank hiermee eenieder die in het afgelopen jaar met belangstelling mijn berichten uit DE ZEVENDE HEMEL en de KEIZER KAREL STAD hebben gevolgd en hoop van ganser harte dat eenieder wiens belangen ik heb gediend binnen het kader van MIJN BELEID zijn of haar steun zal verlenen aan de opbouw van ONS BEDRIJF.

De statistiek. 848 bezoeken. Gemiddeld 703. Jaartotaal 250.001. In de Top 100 van 3973 verwijzende pagina's vandaag speciale aandacht voor 2. VERSLAG ALCALÁ DE HENARES 6. 1967-2006: ONDERWIJS EN SPANJE 8. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 13. DE REGENBOOG 16. HOOFDLIJNEN 18. HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN 20. BILDERBERGGROEP 21. BAAK-KRING/CERVANTESKRING 23. CERVANTESONLINE NEDERLAND FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 24. CERVANTESONLINE NEDERLAND OVER THE BORDER 25. PLUS ULTRA 26. SPOORZOEKEN 27. MASSAGE OF SAUNA 30. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 31. WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR 32. ROYAL CERVANTES AIRLINES 38. AVANZAMOS 39. DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA 41. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 42. CERVANTES COMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES 43. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 44. VAN CUYK TOT HEYDEN 45. MONNIKENWERK 46. ALLE BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL TOT 10 OKTOBER 2006 48. CERVANTESWEB NEDERLAND HET DAGBOEK VAN 2002 50. LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 53. THE WORK CONTINUES 57. TERUGBLIK OP 28 SEPTEMBER 1997 60. VORSTELIJK BEZOEK 61. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR I 65. RITA VOOR MINISTER-PRESIDENT 67. NIEUWE START 70. TWEEDE BRIEF UIT PARIJS: LA VÉRITÉ 71. NIEUWE ADEL 74. VALENTIJN 78. JOHN AND DIANA, THEIR QUIXOTIC QUEST 79. NET WERKEN 82. VITESSE-NEC 87. NEW HOPE 89. PASCUAS DE RESURRECCIÓN 92. FOUR YEARS LATER 94. JIVIN' JAKS 96. GEBED ZONDER VAN DEN ENDE 97. WEEKLY REPORT TO LADY DIANA FRANCES SPENCER 18 - WHY NOT JOHN? 98. REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNBURG

27 DECEMBER 2006 WE'RE COMING UP TO THE MORAL NOW FOLKS AND TO THE END, SO PAY ATTENTION