ACHT EN DERTIGSTE BERICHT UIT DE KEIZER KAREL STAD

DINSDAG 17 OKTOBER 2006

 

WAARDE COLLEGAE

De statistiek. 1096 bezoeken. In de Top 100 van 3220 verwijzende pagina's vandaag buitengewone belangstelling voor 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 13. WELLECOM IN ELLECOM 19. VERZONDEN BERICHTEN AAN DE REGERING VAN NEDERLAND In dit verband wil ik nadrukkelijk vermelden dat deze correspondentie een direct gevolg is geweest van het loopbaandavies dat ik bij mijn vertrek bij de Baak in 1991 heb meegekregen om uitsluitend met decision makers te communiceren. Voor de goede orde memoreer ik deze brieven nog een keer in dit bericht.

VERZONDEN BERICHTEN REGERING NEDERLAND

KONINKLIJK HUIS

1. Hare Majesteit de Koningin Bij de vijfde mei, Gelukwens Karlsprijs, Karlspreis, Convocaties, Landgoed de Horsten te Wassenaar (1), Overwegingen, Uw schrijven 567/96/cvb, Huwelijk, Landgoed de Horsten te Wassenaar (2), Een Droom van Rood en Geel en Schittering van Spanje.

2. H.K.H. Prinses Margriet Announcement, Dank.

3. Z.K.H. De Prins van Oranje Stichting Cervantes Benelux, Uw schrijven 96/wa/mjv, Kroonprins Philippe van België, Koningsschap, Gelukwens, Uitnodiging, Uw reactie van 8 augustus op mijn brief van 31 juli, European Cervantes Foundation, Koningschap, Gelukwens, A Sus 33 Años, A Sus 34 Años, Huwelijk, Uw kenmerk 02/wa/mjv, Felicidades (1), Felicidades (2).

4. Z.K.H. Prins Johan-Friso Convocatie, Operationalisering, Britse Partner.

REGERING

1. De Minister President: Wim Kok Europol, Drugsproblematiek, Beneluxtop, Uw kenmerk 96M001687, Relatie Nederland-Frankrijk, Vestiging permanent rechtinstandhoudend gebruik handelsmerk, uw brief Nr. 96MO5297/5382, Declaratie, Rapportage, Mijn fax van 16 juli 1996 18:40 u., Experiencias Holandesas, Uw brief Nr. 96MO05714, Overzicht gevoerde correspondentie met regeringsfunctionarissen vanaf 1 januari 1996/Declaratie, Agendamutatie kabinetsberaad, Correctie, Het juiste effect, Het grote geheim, De Nieuwe Golfbeweging, Gerookte Zalm, Faxbericht State of the Union, State of the Union, Contactdag, 96MO06949/6595, Grondwetswijziging, Strategisch Perspectief, Bezoek Britse ambtgenoot, The Nation Decides, Benoeming, Declaratie, Verzoek om medewerking, Opening Spaanse vestiging, Correctie, Synergie, Samenwerkingsgedachte, Diplomatiek Voorstel, Europese Integratie, Eurotop Noordwijk, Correctie, Bureau Gevers, Eurotop Amsterdam, Gelukwensen, Nieuw Licht, My Lady Di, Faxbericht aan de Koningin, Faxbericht aan Eton College, Faxbericht aan de Minister van Justitie, The Last Post, Erkenning, Mondriaan, Acht jaar Paars en Oranje, Bij 'The Fifth Anniversary of the First Engagement after my Divorce', Spaans Staatsbezoek, Dagboek voor de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden, Continuïteit van Beleid, Bericht uit de Zevende Hemel

2. De Minister van Binnenlandse Zaken: Dijkstal 950711, Correctie van mijn fax van 20.59 u, Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux (1), Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux (2), Instituto Cervantes Benelux (1), Instituto Cervantes Benelux (2), Instituto Cervantes Benelux (3), Instituto Cervantes Benelux (4), Brief van de Burgemeester van Nijmegen, Exportbevordering, Instituto Cervantes Benelux (4), Uw kenmerk:SG96/U1 (1), Uw kenmerk SG96/U1 (2), ICB/Justitie960229, Politiecaroussel, Paars Beleid, Bezoek van uw Franse ambtgenoot en De Kroon op het Werk.

3. De Minister van Buitenlandse Zaken: Beleidsontwikkeling, Instituto Cervantes Benelux, Spaanse plannen tot tunnelaanleg, Uw kenmerk DCV/96/562 (1), Uw kenmerk DCV/96/562 (2), Mijn brief d.d. 17 januari 1996, Uw kenmerk DCV/96/562 (3), Uw kenmerk DIE/AE-436/96, Beleidsplan ICB en Samenwerkingsvoorstel.

4. De Minister van Economische Zaken: Beleidsontwikkeling, Instituto Cervantes Benelux, BEB/DEUR/IEG96011581 (1), BEB/DEUR/IEG96011581 (2), Scholing allochtonen, Deltaplan, Carrièreplanning, Employability, Uw bedankbrief (1), Uw bedankbrief (2), Adreswijziging en Acht jaar Paars en Oranje.

5. De Minister van Financiën: Vordering (1), Nieuw Bedrijf, Nog een nieuw bedrijf, Aandelentransactie, Nieuwe Bedrijfsstructuur, Uitstaande Vordering (2), Specificatie, Betaling, Faxbericht, Acht jaar Paars en Oranje, Paarse Wensen en Openstaande Post.

6. De Minister van Justitie: Brief aan de Minister van Justitie, Tipgeld, Beschikking 8509286, Brief van 22 april 1995, uw kenmerk Corr.nr. 25108, Ontwikkelingen, Half krat bier, Beschikkingsnummer: 8509286 (1), Beschikkingsnummer: 8509286 (2), Fax 30-10-1995, Berichtgeving, Inzake Opsporing § 3.13.3, Declaratie (1), Voortgangsrapportage, Declaratie (2), Declaratie (3), Beëindiging gedoogbeleid, Referendum, RCID Kennemerland, NIETS BV, Vereniging Spaans op School, Bomaanslag op justitietop, Uw brief 550342/96, Brief ICB/Justitie960229, Justitie Arnhem, Mensensmokkel, Naamswijziging, Levenslied, Een avond aan zee..., Uw brief C 024/549568 (1), Uw brief C 024/549568 (2), Brief C 024/549568 (3), Correspondentie-overzicht, Bescherming House of Windsor, Adeldom, Uw kenmerk NM 964/275 (1), Uw kenmerk NM 964/275 (2), Nieuwe Bedrijfsstructuur, Recht, Octopus, Dossier Cervantes, Uw kenmerk NM 964/275 (3), Vermissing bankbescheiden, Hakkelaar Proces, ICB/OMA, Felicitatie, Berichtgeving, Openstaande Post, Nog een openstaande post, Strategisch Perspectief, Uw kenmerk HW/ab/97/062, Correctie, Uw kenmerk NM 964/275 (4), Security Measures (1), Security Measures (2), Security Measures (3), Bevestiging, Uw kenmerk NM 964/275 (5), Naamswijziging, Procedure 97 / 2152 RWNL AZ (1), Procedure 97 / 2152 RWNL AZ (2), Vermissing, Opsporing, Veiligheidsmaatregel, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 II G32 (1), Verjaardag, For the Love of a Princess, Berichtgeving, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (2), Alimentatie, Uw kenmerk NM 964/275 (6), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (3), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (4), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (5), Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (6), Therapie, Vacature, Rechercheonderzoek, Procedure 97 / 2152 BELEI RO8 G32 (6) en Gerookte Zalm.

7. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Brief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Instituto Cervantes Benelux, AM/ARV/96/166, Uw kenmerk 96003365, Brief van de Minister-President, Scholing allochtonen, Sociale Paragraaf, Beleidsplan (1), Beleidsplan (2), Beleidsplan (3), Kroon op het Werk, Missie en Paars III.

8. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Referendum en Uw brief GVM/Vz/962394/BB

9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Brief aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Taalcongres, Beleidsontwikkeling (1), Beleidsontwikkeling (2), Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken, Uw 2 brieven van 26 april 1996, Uw brief VO/TAB-96011849, Uw kenmerk VO/TAB-96013953, Correctie, Basisonderwijs, Stille reserve en Correspondentie-overzicht.

VOLKSVERTEGENWOORDIGING

Declaratie (CDA), Gelukwens (CDA), Declaratie (D66), Declaratie (PvdA), Declaratie (VVD), Uw kenmerk F586.96, Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-1), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-2), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-3), Statuten Stichting Cervantes Benelux (D66-4), Ontvangstbevestiging (Thom de Graaf D66), Nieuwe Bestuurssamenstelling (PvdA), Nieuwe Bestuurssamenstelling (VVD), Uw brief van 9 juni 1998 (Frits Bolkestein VVD), Paars III CDA, Paars III D66, Paars III PvdA en Paars III VVD.

VERZONDEN POST REGERING BELGIË

1. De Kroonprins van het Koninkrijk België Uitnodiging, Uw brief d.d. 12 september 1996, European Cervantes Foundation, Koningschap, Bezoek aan Brussel, Ontvangstbevestiging 2. Voormalig Minister-President Jean Luc Dehaene Beleidsplan

VERZONDEN POST REGERING LUXEMBURG

De Kroonprins van het Groothertogdom Luxemburg Invitation.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE TODAS LAS ESPAÑAS

Congratulaciones, Programa Gobernamental, Experiencias Holandesas, Drogas, El Puente Holandés, Visita, Cambio de Dirección, El Mundo de Mañana, Última Voluntad y Arreglo Amistoso.

Y LA CASA REAL ESPAÑOLA

Fundación Cervantes Benelux, En conmemoración del 5 de mayo, Audiencia destinado a Su Majestad el Rey, Manual del Príncipe, Invitación, Tender la Puente y Audiencia destinado al Príncipe de Asturias.

THE PRIME MINISTERS OF THE UNITED KINGDOM

Sir John Gorst, European Union, New Company, Congratulations, New Visit, Business Plan, British Crisis, Faith, Hope and Love, Final End of Speculations and Letter to the Prince of Wales.

THE PRINCESS OF WALES

Support, Photograph, Ambassadorship, Your Letter of the 23d, Communication, Developments, Communication, Support, Heart Foundation, Lighthouse, Application, Assessment, Developments, A New Bridge, London Visit, Golden Heart Foundation, Partnership, Cervantes Plan, Question 28, Business Proposal, The 28th of November, New Product, Christmas Greetings, Doing Business in a Responsible Way, Follow Up, Christmas, Business Agreement, Developments, Fantasy or Reality, Meditation, Christmas Present, Report, Match Moves, Core Business, Perfect Match, Request, Expansion, London Visit, Feedback, Recommendation, Decision, The Project of Projects, Direct Method, Images, Engagement, Astrology, Start of Our Organization, The Purple Tie, Strategical Perspective 2000, My next station will be Victoria Station, Point of No Return, Valentine, Angel of Angola, Foundation Princess Diana Fund, Queen of Hearts, Foundation Cervantes Benelux, Plea to the lawyer of the Association Instituto Cervantes Madrid, Green Light, The King, Educational Plan for Prince William, High Council of Nobility, Instituto Cervantes England and Wales, The Changing of The Guards, Stratford-upon-Avon, Why not John?, Proposed Marriage to Lady Diana Princess of Wales, How to build the bridge and to become the partner, Little Johannes, Letter No 97/88 of the Hoge Raad van Adel d.d. 4 april 1997, Red roses again, Your Coronation, Eurotop Amsterdam, We organize to suit you, Happy Birthday, Proposed Engagement Day, Nun komm der Heiden Heiland, Sus Majestades los Reyes de Europa, Government Game Competition, Proposal to Mr Mohamed Al Fayed, Letter Procedure 97 / 2152 BELEI R08 II G32, SOLVING THE CONSTITUTIONAL CRISIS IN THE UNITED KINGDOM, The Ultimate Preparations, The Last Post.

AND THE BRITISH ROYAL FAMILY

Education, Honourable Proposal, Letters, Letters to Diana, Princess of Wales, Last Will on behalf of H.R.H. The Prince of Wales, Change of address, Last Will on behalf of H.R.H. Prince William, Eight Years Later and Correction.

Ik heb mij dus volledig gehouden aan de regels van de parlementaire democratie. TOP DOWN. DAT WEL. Uiteindelijk heeft JAN PETER BALKENENDE het torentjesoverleg afgeschaft nadat mijns inziens bovenstaande prioriteiten waren afgewerkt in DE RESIDENTIE. Ik ben nu benieuwd of mijn STATE OF THE UNION op de agenda komt tijdens de komende verkiezingen en MIJN GEMAAKTE KOSTEN worden vergoed. Er moeten nog wel enkele facturen worden ingeboekt. En dat kost ook weer even tijd bij gebrek aan een goede secretaresse. Zo zag ik de eigenaar van de sauna in Velp afgelopen zaterdag aan het werk met het inboeken van zijn bonnetjes. Hij heeft een vernuftig systeem van witte en gele velletjes "zoals bij de Chinees" zou Liesbeth zeggen. Zijn computer is online verbonden met die van zijn accountant. Dat zou ik ook wel willen. Dat scheelt een hoop werk. En ik heb nooit tijd om aan geld te denken. Aan 24 uur per dag ben ik altijd nog tekort gekomen. Ik vervolg. 27. TOLEDO 28. RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II 38. OVER THE BORDER 41. TERUGBLIK OP 5 SEPTEMBER 2003 43. REPORT 36 - THE LAST POST Het wordt nu dus tijd dat AL FAYED ook over de brug komt. Wat mij betreft hoeft hij nog niet naar de gevangenis. Maar dat laat ik liever aan DE RECHTER over. Of DE KONINGIN. 55. FRIESLAND BOPPE 84. HOOGTIJD 86. NEW HOPE 88. MY DEAR ROYAL HIGHNESS 90. DE RUSSISCHE INVASIE 91. HET JUISTE SPOOR Nieuw in de Top 20 van 247 zoekopdrachten op 15. musicalwerkgroep star over mijn oudste zoon. De appel valt gelukkig niet ver van de boom. Dat zei MARIJN WESTERBEKE ook al nadat ik onder de tonen van I DO IT FOR YOU van BRYAN ADAMS over de KONINGIN ASTRIDBOULEVARD langs DE BAAK ben gereden. Wij hebben altijd MODELKINDEREN gehad zoals u kunt lezen in DE STEEN IN HET WATER en ENGLAND als vermeld in SANTA DIANA. Dit dossier heb ik thans VOOR DE GEHELE WERELD toegankelijk gemaakt. Dat doe ik ook nog met mijn dagboeken van 2002, 2003 en 2004 en verwacht dan ook dat al mijn debiteuren aan hun verplichtingen voldoen jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig.

18 OKTOBER 2006 HET DAGBOEK VAN 2002