WOENSDAG 25 JULI 2012

Terwijl wij onder meer een bezoek brengen aan OVIEDO, de laatste woonplaats van DOÑA LETIZIA ORTIZ ROCASOLANO voordat zij met DE SPAANSE KROONPRINS in het huwelijk trad verschijnt in één van de Spaanse dagbladen het onderstaande artikel (vertaling uit het Spaans).

"DON FELIPE VERZOEKT HET SPAANS TE CONSOLIDEREN ALS ÉÉN VAN DE GROTE TALEN De 'Príncipes de Asturias' openden gisteren in Salamanca de jaarlijkse bijeenkomst van directeuren van het Instituto Cervantes

Salamanca/Oviedo Agencias/Santiago CID. De 'Príncipes de Asturias' openden gisteren de jaarlijkse bijeenkomst van directeuren van het Instituto Cervantes in de UNIVERSITEIT VAN SALAMANCA, waar FELIPE DE BORBÓN steun vroeg aan de burgermaatchappij opdat het Spaans "zich consolideert als één van de belangrijkste talen op het gebied van internationale betrekkingen in de modene wereld". Zich bewust van de beperkingen die de economische crisis oplegt gaf de erfgenaam van de Kroon aan dat de samenwerking van iedereen veelvuldiger en produktiever wordt wanneer het Instituto Cervantes "zich ontwikkelt als etalage van de wereldwijde realiteit van Spanje op het platform waarop de Spaanstalige wereld zich toont zoals het is." Naar het oordeel van DE SPAANSE KROONPRINS heeft vandaag de dag de burgermaatschappij "meer dan ooit" de verdediging nodig van de Spaanse taal "binnen het meer dan noodzakelijke werk van internationale projectie", en beschouwt hij de "vereniging met de Spaanstalige landen fundamenteel" en in de meest concrete zin met "de universiteiten", hetgeen dient "om het excellente te versterken, op wiens erkenning we moeeten kunnen bouwen". DON FELIPE bracht Miguel de Unamuno in herinnering, voormalig rector van de UNIVERSITEIT VAN SALAMANCA, toen hij heeft gezegd dat "de taal niet alleen het omhulsel is van het denken, maar het denken zelf". In dit opzicht betoonde hij zijn steun aan de docenten Spaans die hun werk in het buitenland verrichten, die hij aanduidde als "missionarissen van de taal", in verband met hun "overgave en passie waarmee zij in niet altijd gemakkelijke omstandigheden hun werk verrichten". Middels de opening van de jaarvergadering van directeuren van het Instituto Cervantes - waarvan ik THANS nog geen deel uitmaak (JH) - namen de 'Príncipes de Asturias' deel aan een workshop waarin zij kennismaakten met het werk van deze organisatie en de uitdagingen die in de toekomst te wachten staan. De Asturiaanse hoogleraar VÍCTOR GARCÍA DE LA CONCHA, directeur van het Instituto Cervantes, lanceerde het idee om deze organisatie te "iberoamerikaniseren", en kondigde een opleidingsprogramma aan voor docenten Spaans voor onderwijs van het Spaans als vreemde taal. Een idee dat reeds stamt uit de tijd van het FRANS-SPAANS INSTITUUT en het INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES (JH). Het zal worden gepresenteerd tijdens de komende Iberoamerikaanse top die in de volgende maand november wordt gehouden in CÁDIZ. De president van de Regering van Kastilië en León, Juan Vicente Herrera, benutte zijn toespraak tijdens de openingsbijeenkomst om in te zetten op het "II Plan van het Spaans" "gecentreerd in de internationalisering, innovatie en het creëren van werkgelegenheid"." Dit past perfect binnen het kader van mijn PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED. Door zich meer te gaan richten op de ontwikkeling richting Hispanoamerika heeft de heer GARCÍA DE LA CONCHA reeds de nieuwe grenzen aangegeven van zijn komende beleid. Dat houdt in dat wij thans vanuit een eigen verantwoordelijkheid en in goede samenwerking tot de uitvoering van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX moeten kunnen overgaan zonder verdere ongevraagde inmenging vanuit MADRID. Hoewel ELKE MEDEWERKING welkom is.

9:30 Excursie door het Prinsdom Asturië (Oviedo, Avilés, Cudillero en Cabo de Peñas).

WOENSDAG 25 JULI 2012 DÍA DE SANTIAGO - BEZOEK AAN OVIEDO

RESERVADO TODOS LOS DERECHOS