MAANDAG 24 JULI 2006

Het congres werd vanaf 12.00 geopend in de aula van de UNIVERSITEIT VAN MÁLAGA onder voorzittersschap van de rectora magnífica DOÑA ADELAÍDA DE LA CALLE. Panelleden waren eveneens mevrouw SARA SAZ, voorzitter van de AEPE; de heer JERÓNIMO PÉREZ CASERO, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Málaga; de heer JESÚS LLEDÓ, voorzitter van de ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA en de heer ANTONIO LUÍS URDA CARDONA, wethouder van toerisme. In haar welkomstwoord benadrukte AEPE-voorzitter SARA SAZ de deelname van 140 deelnemers uit 18 landen (Frankrijk, Spanje, Japan, Zwitserland, Marokko, Italië, Nederland, Canada, Verenigde Staten, Duitsland, Taiwan, Zweden, Rusland, Polen, Groot-Brittannië, Denemarken, België en China) met uitsluitend het SPAANS als gemeenschappelijk communicatiemiddel. ANTONIO LUÍS URDA CARDONA verontschuldigde zich voor de afwezighed van burgemeester FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS. JERÓNIMO PÉREZ CASERO, benadrukte het belang van Málaga als de stad om Spaans te leren. De Kamer van Koophandel van Málaga hecht de laatste jaren een steeds groter belang aan het onderwijs van de Spaanse taal ten behoeve van de economische ontwikkeling van deze streek. Hij hecht grote waarde aan de uitwisseling van ervaringen als beschreven in mijn ponencia CERVANTES EMPRESARIAL. Málaga neemt als hoofdstad van de Costa del Sol een bijzondere plaats in vanwege het grote aantal inwoners dat een andere taal spreekt dan het Spaans. Het 41ste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL is naar zijn zeggen een uitstekende gelegenheid om de waarden en normen van de Andalusische cultuur uit te dragen. Hij loopt al vooruit op het jaar 2016 waarin Málaga als CULTURELE HOOFDSTAD VAN EUROPA in het middelpunt van de belangstelling komt te staan en vraagt eenieder dit project te ondersteunen. Hij feliciteert de ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA voor het werk dat zij hebben verricht om dit congres te organiseren. DOÑA ADELAÍDA DE LA CALLE legt vooral de nadruk op de waarde van de taal en de cultuur en het belang hiervan voor DE TOEKOMST. Het onderwijs van het SPAANS AAN BUITENLANDERS heeft zijn eigen karakter. Het is naar haar zeggen DE ECONOMISCHE MOTOR VAN DE 21STE EEUW. Málaga neemt vanwege haar geografische ligging op dit gebied een speciale plaats in binnen EL MUNDO HISPÁNICO en in het bijzonder richting VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Het gaat niet uitsluitend om het "verkopen" van het Spaans. Dit is naar haar zeggen een belangrijk moment inzake de INTERNATIONALISERING VAN HET SPAANS. Het belangrijkste is het beeld dat de wereld van ons heeft volgens DOÑA ADELAÍDA DE LA CALLE. Hierin speelt DE OVERDRACHT een belangrijke rol. Met name IN KWALITATIEF OPZICHT. Wij moeten een sleutelpositie innemen binnen de EUROPESE UNIE volgens ADELAÍDA DE LA CALLE uitgaande van het inmiddels ingeburgerde CONVERGENTIEBEGINSEL. In dit verband is dit een belangrijk moment waarin het Spaans wezenlijk deel gaat uitmaken als communicatiemiddel in de EUROPESE UNIE. Met deze woorden heeft zij het 41ste internationale congres van de Europese Vereniging van Docenten Spaans geopend. 12:30 Voordracht door de heer Don Antonio Gala uit Córdoba getiteld Un ejemplo de sincretismo andaluz (Een voorbeeld van Andalusische samensmelting). Dit is een uitermate boeiend betoog geworden inzake hetgeen ik reeds in mijn DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL QUIJOTE heb uiteengezet: DE HISTORISCHE ROL VAN ANDALUSIË ALS SAMENSMELTING VAN DE DRIE CULTUREN CHRISTENDOM, JODENDOM EN ISLAM. Met de nadruk op CONVIVENCIA en CONCORDIA. Tijdens de hierna door de UNIVERSITEIT VAN MÁLAGA aangeboden cocktail had ik een hernieuwde kennismaking met de heer FRANCISCO PEREZ NAVARRO - voorzitter van de ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ESPAÑOL EN ANDALUCÍA - als vermeld in AAN DE ANDERE KANT VAN SIERRA MORENA en een eerste kennismaking met de heer JAVIER GARCÍA, secretaris van de ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA. Ik heb dit bericht CERVANTES À LA CARTE genoemd omdat ik persoonlijke keuzes heb moeten maken in het grote aanbod aan lezingen en presentaties - ponencias in het Spaans - dat op het programma stond. Te beginnen in de Kamer van Koophandel om 18:00 met de prijswinnaars van de PREMIO CRISTÓBAL VILLALÓN 2006 - ROSA COSTA CELDA en PATRICIO EDUARDO INOSTROZA uit CALGARY in CANADA - met hun ponencia DON QUIJOTE DE LA MANCHA CONOCIDA A TRAVÉS DE LOS NIÑOS. Het voert mij echter te ver om in dit bericht uitgebreid stil te staan bij elke lezing die ik heb bijgewoond. Maar uiteraard was ik geïnteresseerd in mijn collega's van het MALACA INSTITUTO en MÁLAGA PLUS. Vanaf 22.00 werden wij OP KONINKLIJKE WIJZE op een avondmaaltijd vergast in het restaurant LIMONAR 40. Aangeboden door TURISMO ANDALUZ en PATRONATO DE TURISMO COSTA DEL SOL. Daar heb ik na veertien jaar in auxilio mijn laatste gesprek kunnen hervatten met mevrouw KIRSTEN STEENSBYERRE, directeur van het instituut DEBLA. Ik heb met veel genoegen vastgesteld dat zij met haar instituut de indertijd beschreven crisis te boven is gekomen.

25 JULI 2006 DE KAMER VAN KOOPHANDEL VAN MALAGA