Donderdag 29 juli 2004
Besproken met Marjo Eurlings:

"Het gaat goed met het Spaans. Helaas".
Het Spaans is belangrijk geworden in Nederland, maar er is geen werk. Dus nodig: arbeidsmarktperspectief. Ook een directe belangenbehartiging noodzakelijk voor Nederlandstalige hispanisten inzake rechtspositionele aangelegenheden. Ik denk op de eerste plaats aan John Kapteijn
van de UNIE (Duiven). Ook eigen kantoor op het Ministerie van O,C&W ref. Spaans Staatsbezoek t.a.v. de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden. Bij voorkeur met de naam Instituto Cervantes Benelux met een - betaalde - functionaris die daar met name de onderwijskundige ontwikkelingen Spaans aanstuurt en coördineert. Daarvoor dient hij/zij te beschikken over een database van alle leden van de VDSN met c.v. en loopbaanprofiel. Te sorteren op onderwijscategorie zoals al is gedefiniëerd in mijn VSOS-enquête van 1994/1995. Inzake de ontwikkeling van het arbeidsmarktperspectief dient Cervantes Empleo te worden uitontwikkeld in overleg met Sylvia Tóth. Marjo pleitte voor een "provider voor hispanisten". Dit kan binnen het concept van Cervantesonline worden opgenomen. Gaarne actie en terugkoppeling. Ik ga bij voorkeur op korte termijn met Steven Spielberg aan het werk (Segovia 29/7/2004, 10.20). In Hongarije opteren de meeste studenten Spaans voor beroepen in de volgende sectoren:

Economie en handel: 23%
Toerisme: 21%
Diplomatie: 19,4%
Tolken en vertalen; 17,5%
Onderwijs: 6,6%
Gezondheidszorg, techniek, pers, informatica en hotelwezen: 12,4%

Volgens Marjo bestaan er ook dergelijke cijfers in Nederland. De voorkeur van de studenten is dus in grote lijnen al bekend. Thans is het van belang te weten hoe de vraagzijde van de arbeidsmarkt eruit ziet, zodat onze mensen direct kunnen doorstromen via ons arbeidsbemiddelingsbureau. Marjo vindt het een bezwaar dat het Spaanse lesmateriaal in handen is van verschillende uitgeverijen. Ik ook trouwens. Het verdient derhalve de voorkeur dat zij terzake hun krachten bundelen in Cervantes Editions. Don Quijote heeft dat probleem zelf opgelost door eigen lesmateriaal uit te geven dat geheel gericht is op het DELE-examen (Diploma de Español como Lengua Extranjera) van het Instituto Cervantes Español. Hierna heb ik een gesprek gevoerd met de heer Blas Martínez van uitgeverij SGEL. Het door SGEL ontwikkelde materiaal 'El español por profesiones' is uitermate geschikt voor onze doelgroep: managers. 'El español por profesiones' met de volgende werkvelden:

Servicios financieros
Lenguaje jurídico
Secretariado
Comercio exterior
Servicios turísticos
Servicios de salud

Informatie op SGEL. Ik adviseer de in de lijst Cervantes Studiecentra opgenomen instituten als Studiecentrum Cervantes of Centro de Estudios Cervantes (binnen holdingverband) te gaan werken en gebruik te maken van het materiaal van SGEL Nodig: inventarisatie van deze instellingen en eventueel centrale boeking via internet. Blas Martínez is bereid in Nederland een presentatie te verzorgen zodra de desbetreffende instituten als Studiecentrum Cervantes gaan dienstdoen.

13.30 Concept-statuten geparafeerd i.v.m. de oprichting van de AEDE (Asociación Europea De Estudiantes) in Roquetas de Mar in samenwerking met de Universidad de Almería als initiatief van de heer Rafael López Amate. Ik heb hen laten weten dat ik bereid ben in het kader van de 400ste verjaardag van de uitgave van de don Quijote in 1605 een lezing te verzorgen over het Instituto Cervantes Benelux, mijn beleidslijnen en het arbeidsmarktperspectief dat wij voor ogen hebben voor zowel Spaanstalige als Nederlandstalige studenten. Rafael López Amate adviseerde mijn boek vanuit het Engels in het Spaans te laten vertalen en te laten uitgeven door Espasa Calpe in overleg met Rafael del Moral. Ik heb nog slechts één exemplaar in mijn bezit. In Lorca heb ik een exemplaar verstrekt aan Antonio Rodríguez del Pino uit Madrid. Hij zou het bestuderen ter vertaling. Trafford Publishing heeft thans ook een vestiging in Madrid.

Zoals beschreven werden wij op 28 juli welkom geheten op de Universidad de Salamanca door Dr. Jesús Fernández. Hij gaf een overzicht van de geschiedenis van het Español para extranjeros. De vijf eerste Engelstalige cursisten in de 20-er jaren van de twintigste eeuw. Deze activiteit is nadien vooral overgenomen door het Colegio de España van José Luís de Celis. Na afloop van de lezing heb ik de heer Fernández de foto in mijn boek getoond van het bezoek van Koningin Sofía op 2 mei 1996.

Hij herkende de situatie en wees de plaats aan waarop hij zelf heeft gestaan. De foto staat in het boek afgebeeld bij het bericht van 1 juli 1997 ter gelegenheid van Diana's verjaardag. Het bericht heeft Diana helaas niet op tijd bereikt met de dientengevolge fatale consequenties. Tijdens de rit naar Salamanca was ik gezeten naast een jongedame van Peruaanse origine uit Zweden (Irma Fernández de Johansson). Naar haar zeggen was zij op 1 juli 1961 geboren. ¡Qué coincidencia! Zij liet mij weten dat zij nooit met mij zou zijn getrouwd. Hierop heb ik haar laten weten: "Pero tú eres otra persona". Het is een merkwaardige zaak dat mijn verjaardagscadeau aan Diana is teruggezonden na te zijn geopend. Door wie? Met name vreemd omdat Sergeant David Sharp mij op 23 april 1997 nog heeft gezegd: "Please continue writing Mr. Van der Heyden. You may expect an official letter from Kensington Palace in the first week of September"!

18.00 Miguel Angel en zijn Wit-Russische echtgenote (bekend van de "pacharán" in Lorca) is zojuist gearriveerd. Ik heb op het internet gezocht op Steven Spielberg. Ik moet mij sterk vergissen als het niet dezelfde man is die ik gisteren en eergisteren heb gesproken. Biografie: Geboren 18-12-1946 in Cincinnati, OH. Spielberg's first feature-length effort, 1971's Duel, a taught thriller starring Dennis Weaver.

After 1984's Raiders of the Lost Ark, sequel, Indiana Jones and the Temple of Doom, Spielberg went against type to direct The Color Purple 18.20. Ja. Hij is het (95% zeker). 18.23 (99%). Ik heb hem gisteravond eerst de foto van Me and My Lady verstrekt en daarna het boek ter inzage. Na enige tijd heeft hij het boek teruggegeven met de foto op blz..153, naast brief 96/wa/mjv d.d. 24 januari namens Prins Willem-Alexander. Rafael López Amate stelde voor een persconferentie te organiseren. Ik heb hem laten weten dat ik daartoe bereid ben bij de presentatie van de Spaanse vertaling van mijn boek. 20.20 Email aan TMK naar aanleiding van zijn bericht van 7 juli jongstleden.

30 JULI 2004 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL