Woensdag 23 juli 2003 - Dagtocht naar Toledo

Hernieuwde kennismaking. De laatste keer dat ik daar ben geweest was in het voorjaar van 1980, zoals te lezen in mijn Bericht uit de Zevende Hemel van 21 februari van dit jaar.

Hoogtepunt van deze dag was het bezoek aan de kerk van Santo Tomé en het wereldvermaarde schilderij De begrafenis van de Graaf van Orgaz van El Greco.

Onze gids heeft ons daarbij het volgende verhaal verteld. In de tijd dat Dominico Theotocopouli "El Greco" in Toledo woonde werd hij bezocht door de pastoor van de kerk Santo Tomé. Deze had een nazaat op bezoek gehad van de Graaf van Orgaz, die tweehonderd jaar eerder was overleden. Die graaf was een mecenas. Bezat veel geld en voor zijn overlijden had hij zijn testament opgemaakt en daarin laten opnemen dat de kerk op gezette tijden een bedrag zou schenken aan de armen van de stad. De nazaat van deze graaf, die tweehonderd jaar later Toledo bezocht, heeft echter vastgesteld dat de kerk die toezegging nooit is nagekomen en heeft derhalve verzocht een schilderij te zijner nagedachtenis te laten maken. Hiertoe heeft de pastoor El Greco bereid gevonden. Het schilderij is een typisch voorbeeld van anachronisme. De overleden Graaf van Orgaz is hierop door de heiligen Sint Mauritius en Sint Bernhard in het graf gelegd. Alle beroemde tijdgenoten van El Greco zijn op het schilderij afgebeeld, zoals de schilder zelf, zijn zoon, Cervantes, Philips II en vele anderen waarop ik nu verder niet zal ingaan. Bij mij is echter wel de vraag gerezen of het ook nog tweehonderd jaar zal duren voordat Diana's testament van december 1996 wordt gerespecteerd.

Nog een variant op The Kingmaker.

Na de maaltijd in de parador nacional en een bezoek aan een taller de arte toledano zijn wij naar Alcalá de Henares teruggekeerd.

24 JULI 2003 LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES