INSTITUTO CERVANTES BENELUX ENGLAND AND WALES

Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend goed

DE MANAGEMENTGOEROE

DE HISPANIST

DE ORGANISATIEDESKUNDIGE

DE FINANCIEEL ECONOOM

AANGETEKEND De heer Peter-Vincent Schuld Mostheuvelstraat 2 B 2980 ZOERZEL BELGIË Datum: 3 september 2003 Betreft: 'Uw brief d.d. 29-08-2003' Kenmerk: 20030903JHPVS Geachte heer Schuld, Uw aangetekende brief van 29 augustus jongstleden heb ik op mijn logeeradres in Nijmegen ontvangen. Op de eerste plaats mijn oprechte verontschuldiging voor het zonder overleg met u opnemen van uw foto van de heer Kok. Ik heb er doodeenvoudig niet bij stilgestaan in de veronderstelling dat bronvermelding voldoende was (het vermelden van uw naam). Aangezien dit ook uw naamsbekendheid bevordert en ik hiermee geen commercieel belang dien. Uw rekening kan ik op dit moment niet betalen om de doodeenvoudige reden dat ik niet over het door u verlangde bedrag beschik. Als u mijn website goed heeft gelezen zult u kunnen vaststellen dat er ook nog een groot aantal debiteuren bestaat dat mijn rekeningen nog niet heeft betaald, waaronder de voormalige Minister-President (faxbericht 13 september 1996) waarvoor de heer Balkenende thans verantwoordelijk is. Aanstaande vrijdag 5 september treedt mijn oudste zoon in het huwelijk. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u mij binnen dit kader deze schuld zou willen kwijtschelden of anderszins een minnelijke regeling wilt treffen. Ik ben tevens in Nederland in verband met een medische behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en kan van hieruit ook niet van mijn computer gebruik maken in Spanje. Aanstaande maandag heb ik een gesprek met mijn internist. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek moet blijken hoelang ik nog in Nederland moet blijven. Gaarne verzoek ik u hieromtrent met mij in overleg te treden. Met de meeste hoogachting en waardering voor uw werk, J.L.VAN DER HEYDEN Tijdelijk: NIJMEGEN NEDERLAND.

11 SEPTEMBER 2003 GEWEIGERD TER ATTENTIE VAN DE HEER PETER-VINCENT SCHULD IN ZOERZEL BELGIË

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is legally registered at the Benelux Trade Registrar under deposit numbers 0508277 and 843323 in class 41: education, trainings and courses and is a tradename of the Foundation Cervantes Benelux in Nijmegen, registered under number 41211928 of the Chamber of Commerce of Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX está legalmente depositado como marca comercial en el registro de marcas del Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bajo los números de depósito 0508277 y 843323 en clase 41: educación, enseñanza y cursos y es un nombre comercial de la Fundación Stichting Cervantes Benelux en Nimega, inscrito bajo número 41211928 de la Cámara de Comercios en Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House Cardiff.

INSTITUTO CERVANTES BENELUX is als handelsmerk wettig gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder depotnummers 0508277 en 843323 in klasse 41: onderwijs, opleidingen en cursussen en is een handelsnaam van de Stichting Cervantes Benelux te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41211928 van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (IBAN: NL91INGB0004729266 BIC: INGBNL2A). Instituto Cervantes Limited is registered for England and Wales under Company No. 3300636 at Companies House, Cardiff.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN